Kontakt

Kde nás nájdete

FOX reality, s.r.o.


Kontaktná osoba:

Klára Rumanová
Asistentka spoločnosti FOX Reality

mobil: +421 903 563 514
email: [email protected]


Faktúračné údaje:

FOX reality, s.r.o.
Teodora Tekela 8/6480
917 01 Trnava

IČO: 47036613
DIČ: 2023731589

Zapísana: Okr. súd Trnava, odd. Sro, vl.č.31271/T


Bankové spojenie:

Československá obchodná banka, a.s.: 40 1988 5580 / 7500
IBAN / SWIFT: SK49 7500 0000 0040 1988 5580 / CEKOSKBX

Zoznam maklérov FOX Reality - Trnava:

Konateľ / maklér spoločnosti FOX Reality

Regina Kopčová

+421 915 733 133

[email protected]


Zobraziť profil

Konateľ / maklér spoločnosti FOX Reality

Maroš Ruman

+421 911 911 902

[email protected]


Zobraziť profil

Asistentka spoločnosti FOX Reality

Klára Rumanová

+421 903 563 514

[email protected]


Zobraziť profil

Realitný maklér FOX Reality

Monika Nováková

+421 905 346 103

[email protected]


Zobraziť profil

Realitný maklér FOX Reality

Mgr. Mário Gažovič

+421 905 827 753

[email protected]


Zobraziť profil

Realitný maklér FOX Reality

Ing. Radoslav Bako

+421 948 066 901

[email protected]


Zobraziť profil

Realitný maklér FOX Reality

Peter Kopčo

+421 915 505 359

[email protected]


Zobraziť profil